Arrangör och allmänna resevillkor
Arrangör enl resegarantilagen är:
ReseMakaren i Väst KB
Box 304, SE-462 24  VÄNERSBORG

Vi har ställt lagstadgad resegaranti till kammarkollegiet. För resor arrangerade av oss tillämpas de allmänna resevillkoren för sällskapsresor. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014.

Särskilda resevillkor
Nedanstående särskilda resevillkor gäller före allmänna resevillkor som återfinns nedan.

Anmälan
Anmälningsavgiften är normalt 300,-. Anmälningsavgiften skall erläggas i samband med bokning. Slutbetalning sker senast 20 dagar före avresa. Vid bokning senare än 20 dagar före avresa erläggs hela beloppet vid bokning. Andra regler och summor kan gälla vid tex flygresor. Betalning skall ske till anvisat bankgiro. Bankens kvitto gäller som vårt. Anmälan är bindande så snart muntlig eller skriftlig beställning är gjord. Bokning av resa kan göras per tel och online på internet www.resemakarn.nu.

Inställande av resa
Resor kan komma att ställas in då det ej blir tillräckligt antal resenärer. Normalt krävs minst 25 personer per avresa.
Skulle resan inställas p.g.a. för få resenärer meddelas detta senast 14 dagar före avresa. Vissa resor såsom dagsresor och korta kryssningar på 2 och 3 dagar förbehåller vi oss rätten att få ställa in fram till 6 dagar före avresa. Om vi mot förmodan ställer in din resa meddelar vi detta per telefon eller brev / mejl. Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Samtliga till oss inbetalda avgifter återbetalas snarast.

Avbeställningsskydd
Avbeställningsskyddet är frivilligt och kostar 5% av resans pris, dock lägst 50:-. Vi ber dig kontrollera ditt egna försäkringsskydd, normalt ingår det t ex i din hemförsäkring. Med detta kan du gardera dig mot stora kostnader vid sjukdom. Läkarintyg som styrker sjukdom krävs vid ev. avbokning. Vid sådan avbokning uttages endast en avgift om 100,- + avbeställningsskyddet. På teaterresor tillkommer kostnad för ev. osåld teaterbiljett.

Avbokningskostnader
Vid avbokning tidigare än 30 dagar före avresa tas en kostnad ut motsvarande anmälningsavgiften samt ev avbeställningsskydd. Vid avbokning tidigare än 14 dagar före avresa 25% av resans pris, dock lägst anmälningsavgift samt ev avbeställningsskydd. Vid avbokning Därefter men tidigare än 8 dagar före avresa kostar det 50 % av resans pris. Vid avbokning inom 8 dagar före avresan kostar det 100% av resans pris.
Speciella avbokningsregler flygresor: Vid avbokning fram till 70 dagar före avresa kostar det anmälningsavgiften. Avbokning därefter fram till 14 dagar före avresa kostar det halva resans pris. Därefter kostar det 100% av resans pris.
Vid resor där teater & showbiljetter ingår återbetalas inte dessa vid en ev avbokning.
Gäller andra regler på din resa framgår dessa av din resehandling

Ändringar
Vid ändringar i bokningar som innebär att nya färdhandlingar behöver skrivas ut eller om ändringar måste göras med hotell o dyl. tar vi ut en avgift om 50,-. Ändringar är ej möjligt att göra närmare avresan än 4 arbetsdagar.

Under 18 år
Om du är under 18 år och reser utan vuxens sällskap skall detta uppges utan särskild anmodan vid bokningen. Din målsman skall då sända in ett intyg om att du får resa på egen hand. Vi tar inte extra ansvar för omyndiga utan de erhåller samma service som övriga deltagare. Särskilda åldersregler gäller på tex kryssningar.

Internetbokningsrabatt
Vid bokning på internet får man bokningsrabatt om följande villkor uppfylls:
    • Mer än 30 dagar kvar till avresa.
    • Man väljer e-post bekräftelse.
    • Resan kostar minst 1500:-
    • Vid utskick via post förverkas rabatten.

Rabatten finner du på internet.

Bussresan
Vi använder oss först och främst av bussar från Strömstad-Tanumbuss, Karl-Everts Busstouring och Vårgårdabuss. Våra förare är mycket erfarna med fordonet och den hårda trafiken i Europa. I våra bussar råder rökförbud. rseningar

Inget bussbolag eller flygbolag kan undgå förseningar. Det kan bero på bla trafik, köer, vägarbeten, tullar och tekniska problem. ReseMakar´n och bussbolagen gör allt för att lindra effekten där av. Vi kompenserar inte förseningar ekonomiskt eller står för tex. telefonsamtal eller för speciella taxiresor vid hemkomst. Vi råder Er att inte planera in viktiga möten, bröllop eller liknande i samband med hemkomst från resa.

Bagage
Du får ha med dig en normal resväska och ett litet handbagage per person på våra bussresor. Total bagagevikt max 30 kg per person. Överskrids detta har chauffören rätt att neka ilastning. Kylväskor får p.g.a. utrymmes- och säkerhetsskäl ej medtagas. Gäller andra bagagerestriktioner anges det på ditt resebevis, tex shoppingresor kan ha högre vikt.

För flygresor anges bagagevikten på din flygreseinformation som du får ca 1 vecka före avresa. Men normalt gäller ca 22 kg incheckat bagage och ett handbagage om ca 8 kg.

Platsreservation
Man kan reservera plats i bussen. Reservationen gäller för hela resan från Göteborg. Om resan går norrut, gäller den från sista påstigningsplatsen. Platsbokning kostar 95:-. (2 dagarsresor 50:-) Vid fullbelagd buss tilldelar vi dig en sittplats vid avresan för att större sällskap skall få sitta tillsammans på resor 4 dagar eller längre. Det är viktigt att vi blir informerade om att Ni reser tillsammans med andra. Vi har ofta väldigt små möjligheter att ändra din plats vid påstigning.

På flygresor är det flygbolagen som sköter platsreservationen. Vi har inga möjligheter att påverka detta.

Avresetid, anslutningsplats och anslutning
Anges på resebeviset, infinn dig senast 10 min före avresa. Skulle bussen vara mer än 15 minuter sen var god ring vår jourtelefon på 0521-577 899. Denna telefon är bemannad vid avresa. Jouren kan ej svara på frågor om ny- och ombokningar. Anslutningstrafik till Göteborg kan ske med annan buss och i enstaka fall med lokala kommunikationer, taxi eller tåg. Vi förbehåller oss rätten att justera din avresetid för att bättre anpassa anslutningen. I så fall meddelar vi dig ändringen före avresa.

Restider med färja
Helsingborg-Helsingör 20 minuter
Rödby-Puttgarden 45 minuter
Gedser-Rostock 1 timma 45 minuter

Ändringar i reseprogram
Vi förbehåller oss rätten att ändra färjevägar och stopoverhotell utan föregående varning.
Ordningen i dagsprogrammet kan komma att ändras av reseledaren under pågående resa. Detta för att anpassa resan efter rådande förhållanden.

Inkvartering
På våra flerdagarsresor sker inkvartering normalt i dubbelrum. Enkelrum kan bokas mot tillägg. Enkelrum kan vara mindre än dubbelrum och hålla en något lägre standard. Man betalar för att ensam utnyttja rummet. Ensam resenär kan vi om möjligt förlägga med annan resenär. Om detta ej är möjligt debiteras tillägget för enkelrum. Flerbäddsrum är normalt dubbelrum med extra bäddar. Detta innebär att det kan bli trångt. På dessa rum lämnar hotellen normalt barnrabatt. Vi rekommenderar inte mer än tre vuxna på ett rum. Flerbäddsrum är ej möjligt i bl a Rostock och Prag. Grand-Lit sängar kan förekomma.

Hotellklassificering
Varje hotell är klassificerat av respektive lands turistmyndighet. Den skiljer sig dock en del från verkligheten. Klassificeringen i katalogen är vår egen bedömning mätt mot övrig standard på orten och liknande resmål i det landet. Detta innebär att vår klassificering inte alltid stämmer överens med den som hotellet har. Ibland är vår högre ibland är vår lägre. Ett ”+” efter klassificeringen innebär att det är lite bättre än genomsnittet på orten.

    **    Låg standard men alltid med dusch och toalett på rummet. Ofta är det lite äldre hotell som återfinns i denna kategorin.
    ***    Turistklass standard, ofta bra belägna hotell med trevliga omgivningar. Bra servicenivå.
    ****    Mycket bra hotell med hög klass. Alltid bra belägna med trevliga omgivningar. Hotellen har oftast bra faciliteter och hög servicenivå.
Ibland säljs ospecificerade hotell. Detta kan vara vilket hotell som helst på resmålet. Oftast är det inte ett av våra ordinarie hotell. Är ingen klassificering satt på hotellet är det i allmänhet ett ” ** ” hotell.

Måltidsdryck
Vid hel- och halvpension ingår ej måltidsdryck, om inget annat anges på din bekräftelse.

Önskemål
Vissa gäster har speciella önskemål om att få bo i rum med visst läge eller rum intill ressällskap. Vi kan ta emot sådana önskemål och vidarebefordra dem till resmålet. Vi kan inte lämna någon garanti eller förhandsbesked om att önskemålen uppfylls. Önskemål är ej att förväxla med krav / löfte.

Hög & lågsäsong
Under högsäsong är det liv och rörelse på resmålet, under lågsäsong kan t ex pooler, barer och hotell hålla stängt. Under högsäsong är det oftast trängsel på resmålet, det är dyrare. Under lågsäsong är det inte lika mycket folk och prisnivån är lägre. Högsäsong är på de flesta orter 15/6-15/9.

Utflykter
Våra utflykter utförs alltid. Vid lågt deltagarantal kan utflykter komma att samköras med andra bolag eller av lokalt utflyktsbolag. Vissa resmål kräver att du förbokar utflykten, detta framgår av vår hemsida eller i bokningsmotorn. Enstaka utflykter omfattas inte av utflyktsgarantin, då dessa kräver att vi är ett minsta antal för att få erbjuda utflykten. 

Pass, Visum och ESTA
Resenärer är skyldiga att själv medföra giltigt legitimation på våra resor. Reser du utanför Norden måste du ha ett giltligt pass med dig. Glöm inte att i god tid kontrollera sista giltighetsdagen! Vi rekomenderar alltid att passet är giltligt 6 månader efter hemkomst. Vid resor till USA är du skyldig att själv söka ESTA tillstånd.
Vid resor till länder där det krävs visum för svenska medborgare hjälper vi till att söka detta. Kostnaden ingår normalt inte i resans pris. Resenärer som ej är svenska medborgare är själva skyldiga att kontrollera ev. visumtvång för länder vi reser genom och till.

Kvarglömda effekter
Förfrågan om kvarglömda effekter skall göras till kontoret på kontorstid snarast efter hemkomst. Jouren kan ej svara på frågor om kvarglömda effekter. Vi sparar kvarglömda effekter i en vecka. Vid tillfällen då något förkommit som vi efterlyser tar vi ut en avgift om 100,- + ev. portoavgifter.

Reklamation
Reklamation skall göras så snart som möjligt när ev. fel har upptäckts. Detta skall göras på resan till vår reseledare eller chaufför. Kan de inte lösa problemen på plats skall skriftlig reklamation inkommit senast en månad efter hemkomst. Normal behandlingstid är ca två månader.

Prisändringar, tryckfel och hemsida
Vi förbehåller oss rätten att vid väsentliga förändringar av valutakurser, skatter och avgifter att ändra de i katalogen angivna priserna. Detta gäller även flygskatter.

Vi reserverar oss för ev tryckfel i kataloger/trycksaker och på hemsida. Vid divigerande uppgifter mellan kataloger/ trycksaker och hemsida gäller uppgift på hemsidan först.