Skip to main content

Resevillkor

Arrangör och allmänna resevillkor
Arrangör enl resegarantilagen är:

Resemakaren i Väst AB Parallellgatan 14, SE-462 24  VÄNERSBORG

Bolaget har ställt resegaranti till kammarkollegiet. För resor arrangerade av oss tillämpas de allmänna resevillkoren för sällskapsresor som är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014.

Särskilda resevillkor
Nedanstående särskilda resevillkor gäller före allmänna resevillkor som återfinns nedan.

Priser
Våra priser inkluderar moms och vinstmarginalbeskattning.

Anmälan
Anmälningsavgiften är normalt 300,-. Anmälningsavgiften skall erläggas i samband med bokning. Slutbetalning sker senast 20 dagar före avresa. Vid bokning senare än 20 dagar före avresa erläggs hela beloppet vid bokning. Andra regler och summor kan gälla vid tex flygresor. Betalning skall ske till anvisat bankgiro. Bankens kvitto gäller som vårt. Anmälan är bindande så snart muntlig eller skriftlig beställning är gjord. Bokning av resa kan göras per tel och online på internet www.resemakarn.nu.

Inställande av resa
Resor kan komma att ställas in då det ej blir tillräckligt antal resenärer. Normalt krävs minst 25 personer per avresa.

Skulle resan inställas p.g.a. för få resenärer meddelas detta senast 14 dagar före avresa. Vissa resor såsom dagsresor och korta kryssningar på 2 och 3 dagar förbehåller vi oss rätten att få ställa in fram till 6 dagar före avresa. Om vi mot förmodan ställer in din resa meddelar vi detta per telefon eller brev / mejl. Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Samtliga till oss inbetalda avgifter återbetalas snarast.

Avbokningskostnader
Vid avbokning tidigare än 30 dagar före avresa tas en kostnad ut motsvarande anmälningsavgiften. Vid avbokning tidigare än 14 dagar före avresa 25% av resans pris, dock lägst anmälningsavgift. Vid avbokning Därefter men tidigare än 8 dagar före avresa kostar det 50 % av resans pris. Vid avbokning inom 8 dagar före avresan kostar det 100% av resans pris. Speciella avbokningsregler flygresor: Vid avbokning fram till 70 dagar före avresa kostar det anmälningsavgiften. Avbokning därefter fram till 14 dagar före avresa kostar det halva resans pris. Därefter kostar det 100% av resans pris.

Vid resor där teater & showbiljetter ingår återbetalas inte dessa vid en ev avbokning. 

Gäller andra regler på din resa framgår dessa av din resehandling

Ändringar
Vid ändringar i bokningar som innebär att nya färdhandlingar behöver skrivas ut eller om ändringar måste göras med hotell o dyl. tar vi ut en avgift om 50,-. Ändringar är ej möjligt att göra närmare avresan än 4 arbetsdagar.

Under 18 år
Om du är under 18 år och reser utan vuxens sällskap skall detta uppges utan särskild anmodan vid bokningen. Din målsman skall då sända in ett intyg om att du får resa på egen hand. Vi tar inte extra ansvar för omyndiga utan de erhåller samma service som övriga deltagare. Särskilda åldersregler gäller på tex kryssningar.

Internetbokningsrabatt
Vid bokning på internet får man bokningsrabatt på många av våra resor. På respektive resa framgår om det är någon rabatt på resan och hur stor den är.

Bussresan
Vi använder oss först och främst av bussar avvåra egna bussar och chaufförer. Våra förare är mycket erfarna med fordonet och den hårda trafiken i Europa. När våra egna bussar inte räcker till hyr vi in andra bolag som håller likvärdig standard med våra egna bussar.

Förseningar
Inget bussbolag eller flygbolag kan undgå förseningar. Det kan bero på bla trafik, köer, vägarbeten, tullar och tekniska problem. ReseMakar´n och bussbolagen gör allt för att lindra effekten där av. Vi kompenserar inte förseningar ekonomiskt eller står för tex. telefonsamtal eller för speciella taxiresor vid hemkomst. Vi råder Er att inte planera in viktiga möten, bröllop eller liknande i samband med hemkomst från resa.

Bagage
Du får ha med dig en normal resväska och ett litet handbagage per person på våra bussresor. Total bagagevikt max 30 kg per person. Överskrids detta har chauffören rätt att neka ilastning. Kylväskor får p.g.a. utrymmes- och säkerhetsskäl ej medtagas. Gäller andra bagagerestriktioner anges det på ditt resebevis, tex shoppingresor kan ha högre vikt.

För flygresor anges bagagevikten på din flygreseinformation som du får ca 1 vecka före avresa. Men normalt gäller ca 22 kg incheckat bagage och ett handbagage om ca 8 kg.

Platsreservation
Man kan reservera plats i bussen. Reservationen gäller för hela resan från Göteborg. Om resan går norrut, gäller den från sista påstigningsplatsen. Vid fullbelagd buss tilldelar vi dig en sittplats vid avresan för att större sällskap skall få sitta tillsammans. Det är viktigt att vi blir informerade om att Ni reser tillsammans med andra. Vi har ofta väldigt små möjligheter att ändra din plats vid påstigning.

På flygresor är det flygbolagen som sköter platsreservationen. Vi har inga möjligheter att påverka detta.

Avresetid, anslutningsplats och anslutning
Anges på resebeviset, infinn dig senast 10 min före avresa. Skulle bussen vara mer än 15 minuter sen var god ring vår jourtelefon på 0521-577 899. Denna telefon är bemannad vid avresa. Jouren kan ej svara på frågor om ny- och ombokningar. Anslutningstrafik till Göteborg kan ske med annan buss och i enstaka fall med lokala kommunikationer, taxi eller tåg. Vi förbehåller oss rätten att justera din avresetid för att bättre anpassa anslutningen. I så fall meddelar vi dig ändringen före avresa.

Restider med färja
Helsingborg-Helsingör 20 minuter

Rödby-Puttgarden 45 minuter

Gedser-Rostock 1 timma 45 minuter

Ändringar i reseprogram
Vi förbehåller oss rätten att ändra färjevägar och stopoverhotell utan föregående varning.

Ordningen i dagsprogrammet kan komma att ändras av reseledaren under pågående resa. Detta för att anpassa resan efter rådande förhållanden.

Hotellklassificering
Varje hotell är klassificerat av respektive lands turistmyndighet. Den skiljer sig dock en del från verkligheten. Klassificeringen i katalogen är vår egen bedömning mätt mot övrig standard på orten och liknande resmål i det landet. Detta innebär att vår klassificering inte alltid stämmer överens med den som hotellet har. Ibland är vår högre ibland är vår lägre. Ett ”+” efter klassificeringen innebär att det är lite bättre än genomsnittet på orten.

    **    Låg standard men alltid med dusch och toalett på rummet. Ofta är det lite äldre hotell som återfinns i denna kategorin.

    ***    Turistklass standard, ofta bra belägna hotell med trevliga omgivningar. Bra servicenivå.

    ****    Mycket bra hotell med hög klass. Alltid bra belägna med trevliga omgivningar. Hotellen har oftast bra faciliteter och hög servicenivå.

Ibland säljs ospecificerade hotell. Detta kan vara vilket hotell som helst på resmålet. Oftast är det inte ett av våra ordinarie hotell. Är ingen klassificering satt på hotellet är det i allmänhet ett ” *** ” hotell.

Inkvartering
På våra flerdagarsresor sker inkvartering normalt i dubbelrum. Enkelrum kan bokas mot tillägg. Enkelrum kan vara mindre än dubbelrum och hålla en något lägre standard. Man betalar för att ensam utnyttja rummet. Ensam resenär kan vi om möjligt förlägga med annan resenär. Om detta ej är möjligt debiteras tillägget för enkelrum. Flerbäddsrum är normalt dubbelrum med extra bäddar. Detta innebär att det kan bli trångt. På dessa rum lämnar hotellen normalt barnrabatt. Vi rekommenderar inte mer än tre vuxna på ett rum. Flerbäddsrum är ej möjligt i bl a Rostock och Prag. Grand-Lit sängar kan förekomma.

Måltidsdryck
Vid hel- och halvpension ingår ej måltidsdryck, om inget annat anges på din bekräftelse.

Önskemål
Vissa gäster har speciella önskemål om att få bo i rum med visst läge eller rum intill ressällskap. Vi kan ta emot sådana önskemål och vidarebefordra dem till resmålet. Vi kan inte lämna någon garanti eller förhandsbesked om att önskemålen uppfylls. Önskemål är ej att förväxla med krav / löfte.

Hög & lågsäsong
Under högsäsong är det liv och rörelse på resmålet, under lågsäsong kan t ex pooler, barer och hotell hålla stängt. Under högsäsong är det oftast trängsel på resmålet, det är dyrare. Under lågsäsong är det inte lika mycket folk och prisnivån är lägre. Högsäsong är på de flesta orter 15/6-15/9.

Utflykter
Våra utflykter utförs alltid. Vid lågt deltagarantal kan utflykter komma att samköras med andra bolag eller av lokalt utflyktsbolag. Vissa resmål kräver att du förbokar utflykten, detta framgår av vår hemsida eller i bokningsmotorn. Enstaka utflykter omfattas inte av utflyktsgarantin, då dessa kräver att vi är ett minsta antal för att få erbjuda utflykten. 

Pass, Visum och ESTA
Resenärer är skyldiga att själv medföra giltigt legitimation på våra resor. Reser du utanför Norden måste du ha ett giltligt pass med dig. Glöm inte att i god tid kontrollera sista giltighetsdagen! Vi rekomenderar alltid att passet är giltligt 6 månader efter hemkomst. Vid resor till USA är du skyldig att själv söka ESTA tillstånd.

Vid resor till länder där det krävs visum för svenska medborgare hjälper vi till att söka detta. Kostnaden ingår normalt inte i resans pris. Resenärer som ej är svenska medborgare är själva skyldiga att kontrollera ev. visumtvång för länder vi reser genom och till.

Kvarglömda effekter
Förfrågan om kvarglömda effekter skall göras till kontoret på kontorstid snarast efter hemkomst. Jouren kan ej svara på frågor om kvarglömda effekter. Vi sparar kvarglömda effekter i en vecka. Vid tillfällen då något förkommit som vi efterlyser tar vi ut en avgift om 100,- + ev. portoavgifter.

Reklamation
Reklamation skall göras så snart som möjligt när ev. fel har upptäckts. Detta skall göras på resan till vår reseledare eller chaufför. Kan de inte lösa problemen på plats skall skriftlig reklamation inkommit senast en månad efter hemkomst. Normal behandlingstid är ca två månader.

Prisändringar, tryckfel och hemsida
Priset för resans bestäms på bokningsdagen. Priset på våra resor flyter dvs de anpassas efter bokningsläge, valutakurser och andra omständigheter. Aktuellt pris för respektive resa finns på hemsidan. I kataloger och annonser visas lägsta pris vid datum för tryck. 

Vi reserverar oss för ev tryckfel i kataloger/trycksaker och på hemsida. Vid divigerande uppgifter mellan kataloger/ trycksaker och hemsida gäller uppgift på hemsidan först.

Allmänna resevilkor

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014. Särskilda resevillkor anges med kursiv text. Om resevillkoren är motstridiga gäller de allmänna resevillkoren såvida inte de särskilda resevillkoren är mer förmånliga för resenären.

1 AVTALET

1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.

1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.

1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.

1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet.

1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.

1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.6 Önskemål garanteras inte.

1.7 Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.

2 BETALNING AV PRISET FÖR RESAN
2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3 RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING
3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande:

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.3 Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3.1.4 Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

4 RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN
4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

5 RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET
5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.

5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas.

6 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN
6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren

6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.

6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.

6.2. Ändring av priset

6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

(a) ändringar i transportkostnader

(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller

(c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan.

6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.

6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor.

6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

6.3. Tidtabellsändringar

6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet

6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.

6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.

6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa

6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.

6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.

6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.

6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa

6.6.1 I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.

6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:

(a) att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller

(b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.

6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.

6.7.1 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.

6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

7 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN

7.1 Uteblivna prestationer

7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.

7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.

7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.

7.2 Andra fel och brister

7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.

7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.

7.3 Skadeståndets omfattning

7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

8 REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE

8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

9 RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar

9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

9.2 Resenärens ansvar för skada

9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenären ansvarar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget

9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10 TVISTLÖSNING

10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.