Skip to main content

Vår delägare och bussbolag berättar sin historia

Ditt lokala bussbolag i hela Västsverige

Vår historia började i blygsam skala 1978 under namnet Södra Härene Bilstation. Ingemar Larsson och Henry Claesson hade då fått ett erbjudande om att köpa en linjebuss för skoltrafik. Det ville de, och tillsammans startade de sin verksamhet. 1986 bytte de namn på bussbolaget till Vårgårdabuss AB. Affärerna blev fler och fler och bolaget växte med fler bussar och mer trafik.

I början av 90-talet skulle linjetrafiken börja upphandlas genom anbud på olika trafikpaket. Då insåg många bussåkare att dessa blev för stora för små privata bolag. För att kunna vara med och konkurrera var Vårgårdabuss med och skapade ett samverkansbolag med flera andra bussbolag i Västsverige. Detta var början på Buss i Väst AB. Härigenom har man vunnit mycket linjetrafik. Idag heter Buss i Väst BIVAB och för dem kör vi skol- och linjetrafik i bland annat Floby, Lerum, Fristad, Vårgårda och Alingsås. I Gislaved började vi köra linjetrafik för Jönköpings Länstrafik sommaren 2020,  Här har vi byggt en ny supermodern depå med solceller på taket för våra ca 30 gasbussar och fina personalutrymmen för alla förare, mekaniker och kontorspersonal. Idag rullar ca 110 av våra bussar för BIVAB i upphandlad trafik.

Ända sedan starten för över 40 år sedan har beställningstrafiken varit en stor och viktig del av företaget. 2007 togs steget att köpa buss- och resebolaget Hagelqvist Resor i Vedum som kört buss och arrangerat resor ända sedan 1920 talet. Under några år så producerade vi och sålde resor ur egen resekatalog. Efter diskussioner med ReseMakar´n i Vänersborg som vi samtidigt körde åt så togs Hagelqvist Resors resedel över av dem vid årskiftet 2010.  

ReseMakar´n kom för övrigt in som kund efter att Östens bolag, Ornungabuss där ReseMakar´n var kund, genom företagsförvärv blev en del av Vårgårdabuss. ReseMakar´n har således jobbat tillsammans med Ornungabuss/Vårgårdabuss sedan starten på 90 talet.

Under 2020 efter väldigt många års samarbete kom så en gammal tanke att uppfyllas, Vårgårdabuss blev delägare i ReseMakar´n. Tillsammans får vi många synergier, Vårgårdabuss får mer användning för sina ca 10 turistbussar på ReseMakar´ns program och också en helt ny avdelning för produktion av mer avancerade resor ut i världen. ReseMakar´n får också en ny kundgrupp genom Vårgårdabuss existerande gruppkunder och också en stabil partner med mycket resurser och kunnande på bussfronten.

Delägare i Vårgårdabuss idag är Östen Hallenbert och Joakim Claesson.